Om

Om oss

ContPark är den bästa tekniska lösningen för containerterminaler

ContPark är ett automatiskt system för hantering av containerterminaler som optimerar era interna processer och fördelar uppgifter/ansvar mellan servicepersonalen. Denna programvara har felsökt kundernas interaktion med dispatchers i ett enda informationsutrymme, fungerar med förfrågningar om mottagning / lossning av containrar, rapportskapande. Vår ekonomiavdelning har möjlighet att beräkna servicepriset på kort tid. Kunderna kan se dynamisk lagerstatistik, containertyper och andra parametrar.

Säkerhetsproblem №1. De data som lagras på en särskild server har krypterats på hög nivå. Ett SSL-certifikat används också – detta är en digital signatur för alla webbplatser, vilket är nödvändigt för en säker anslutning. Med SSL krypteras alla data mellan användare och webbplatser på ett sådant sätt att de blir oläsliga för tredje part. Du kan implementera tvåfaktorsautentisering och IP-undernätsbegränsning.

Ett intuitivt gränssnitt utvecklades baserat på feedback/önskemål från anställda och kunder från olika lagringsföretag/terminaler.

Vi garanterar att du kommer att bli nöjd med detta program. Vi har stor erfarenhet av programvaruutveckling (över 11 år). När vi skapade en mjukvaruprodukt vägleddes vi av vår personliga erfarenhet av att hantera. Alla processer är automatiska – dessutom ger våra specialister all nödvändig support, från rådgivning/utbildning av dina medarbetare till utveckling av några appar för företag.

Vi vet hur containerområden är uppbyggda från insidan. Därför är tekniska innovationer inbäddade i produktens DNA, vilket bidrar till att öka effektiviteten, eliminera alla mänskliga faktorer, påskynda alla processer, öka affärseffektiviteten och lönsamheten.

Vi väntar på dig bland våra kunder!


Med vänliga hälsningar, ContPark-teamet